От Министерството на отбраната заявиха, че твърденията на Веселин Марешки за продажба на имоти на безценица са спекулативни. Това казаха от ведомството в право на отговор след гостуването му в „Тази сутрин” по bTV.

Става въпрос за 4 имота в София – два магазина и два войскови района, които са прехвърлени на охранителна фирма "Моба" ЕООД.

От министерството на отбраната уточняват, че имотите няма да бъдат продадени, а ще бъдат използвани за учебни центрове за професионално обучение, а войсковите имоти ще бъдат преустроени в платени охраняеми паркинг зони.

Срещу тези 4 имота министерството придобива финансов актив – дялове от капитала на дружеството, на стойност, равна на стойността на посочените недвижими имоти на държавата.

"Имотите са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и към момента стопанисването им натоварва бюджета на  ведомството с разходи за охрана, поддръжка, местни данъци и такси и други преки и косвени разходи, без да носят никаква доходност", казват още в правото на отговор от Министерството на отбраната.