Знаем от романите и историческите книги колко лоша слава имат прилепите. Пандемията от COVID-19 само засили тази тенденция.

Оказва се обаче, че малките летящи мишки не са толкова страшни. Сега е размножителния им период и не е добре да ги безпокоим в пещерите, които обитават.

Снимка: bTV

"Може да ги разделим на 2 вида - пещеролюбиви и горски видове прилепи, които се срещат в горските насаждения. Обитават хралупи на дървета, разхлабената кора на големите широколистни дървета, а част от тях от дълго време живеят и с нас хората. Това са т.н. синантропни видове", казва д-р Хелиана Дундарова, експерт към фондация "Наука за природата".

Тавански помещения, изоставени сгради и дори стари шкафове - това са възможните местообитания за прилепите в града.

Основният мит за тях е, че пият човешка кръв.

"У нас няма кръвопийци. Има точно един вид в Южна Америка и те са много малки. Пият кръв от селскостопански животни и някои птици. Така че не бива да се страхуваме, че някой ще ни изпие кръвта точно тук. Освен ако не е човек", шегува се д-р Дундарова.

Снимка: bTV

Заради прилепите текилата и шоколадът стигат по-лесно до нас.

"Листоносите прилепи опрашват много от растенията и помагат за местната икономика. Единият от тези видове опрашва точно агавето и затова текилата достига до нас в Европа. Други видове помагат на какаовите плантации, като изяждат част от вредителтие, а други участват в опрашването на самото какао", обяснява тя.

Прилепите успешно заместват и пестицидите в земеделието. За час един прилеп изяжда до 1300 комара.