Съдилищата започват работа след края на извънредното положение. В Съдебната палата в Страта Загора ще се влиза само с маска и ръкавици. Ако посетители и служители нямат такива, ще им бъдат предоставени на входа.

Започват първо заседанията на районния съд.

„Ще има и дезинфектанти, всички деловодства имат предпазни паравани, съдии и служители имат предпазни шлемове, до съдебните зали ще се допускат да чакат само участници по текущи дела, свидетели, вещи лица, страни и адвокати, но при задължително спазване на дистанция минимум метър и половина. При насрочване на делата си магистратите са се съобразили, че не бива да се струпват много хора пред залите. Ако има дело, в което следва да бъдат призовани повече лица, то съдебните заседания се разглеждат в рамките на няколко поредни дни, за да няма струпване“, обясни Ваня Иванова, говорител на Окръжен съд - Стара Загора.

Областно звено „Охрана“ ще следи за спазване на мерките в сградата на съда.

Вижте още във видеото!

COVID-19 в числа
Заразени* Нови случаи Починали Излекувани
България 7 645 234 283 3 663
Света 13 448 565 217 982 580 349 7 841 591
Заразени* Нови Починали
България 7 645 234 283
Света 13 448 565 217 982 580 349
* Общ брой случаи, вкл. починали и излекувани. * Общ брой случаи, включително починали и излекувани. Източник: Worldometer