Организацията на изборите на 2 октомври вече започна. Ето и някои от по-важните срокове, които трябва да бъдат спазени.

На 17 август партиите и коалициите трябва да подадат заявление в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в изборите. 30 дни преди деня на вота - на 2 септември се открива предизборната кампания.

До 6 септември българите, които ще гласуват извън страната, трябва да заявят това писмено или чрез електронно заявление от страницата на ЦИК.

До средата на следващия месец - 17 септември, избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. Един ден преди изборите секционните комисии получават машините за гласуване и изборните книжа.

На 2 октомври изборите започват в 7 часа сутринта и приключват в 20 часа.