В края на 2019 г. по данни на комисията за финансов надзор, нарастването на дяловете по партидите на хората е около 7-8%. Сега, за първото тримесечие, спадът е около 5%. Това показва, че има влияние разлюляването на икономиката в Европа и не само, и върху състоянието на пенсионните фондове, заяви в предаването „Тази сутрин“ д-р Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика.

По думите му това не е ненормално.

„Това стана с лихвите по депозитите в банките практически са нулеви, като погледнете, т.е. всяка инвестиция в такава кризисна ситуация, тя носи в себе си риска да не бъде толкова успешна, колкото е в другата ситуация.

За първото тримесечие спадът по отношение на преработващата промишленост е 5%, спадът в строителството – 11%, спадът в търговията – 18%. Просто хората затвориха потреблението си по време на кризата и всичко това влияе и на пазара“.