Ново райониране при кандидатстването за първи клас бе обявено в кв. „Студентски град“ в столицата.

Това изненада родителите на първокласниците и промени първоначалните им планове за това къде ще бъдат записани децата им.

Според родителите те са били поставени пред свършен факт. Така едната част от децата в квартала не могат да кандидатстват за близкото 55-о училище, а трябва да кандидатстват в кв. „Младост“ в 39-о училище.

„Решението е абсурдно. Противоречи на изискването за уседналост. Искат ни 3 години уседналост, а две седмици преди приема тези права ни се отнемат“, казва Александър, баща на първокласник.

Според Даниела, на чието дете също предстои постъпване в 1. клас, ситуацията е абсурдна. Нейното дете посещава предучилищна група в 55-о училище с надеждата, че допълнителната точка при кандидатстване ще помогне за приема именно в него, но сега трябва да кандидатства в 39-о, защото другото дори не попада в техния район.

Родителите са изготвили колективна жалба към общината.

Кметът на район "Студентски" заяви, че решението за промяна на района е взето на заседание с дирекция „Образование“ и в присъствието на директорите на две от училищата в района. По този начин се решавал проблем с дефицит на места.