Безброй експертизи за доказали, че стената на яз. „Бели Искър“ се нуждае от ремонт. Това каза проф. Димитър Кисляков, хидроинженер и преподавател в УАСГ.

Повече от 700 язовира у нас са класифицирани от "висока степен на потенциална опасност". Рисковете при евентуална авария при тях са за хората, инфраструктурата и сградите в района.

Водоемът край село Бели Искър е открит преди около 80 години.

"През 2015 г. се разглеждаше идеен проект. 2018 г. трябваше да има техническо задание за работен проект. Собствеността се изяснява, административни процедури текат и там нищо не се случва. До кота преливник не се пълни, защото, ако се използват последните 3 м до тази кота, той няма да може да издържи земетресение по сегашните изисквания. Когато е строен, не са взети предвид сеизмични активности. За да е по най-модерните изисквания, трябва да е по-ниска кота, преди да се ремонтира", каза проф. Кисляков.

Той обясни още, че това не означава нова стена. "Някои проектни варианти предвиждаха да бъде надстроена стената. Просто безброй експертизи са доказали, че тази сена има нужда от ремонт", обясни Кисляков.

Председателят на агенцията за метрологичен и техничекси надзор Петър Горновски пък обясни, че потенциално опасните язовири след края на проверките може и да станат двойно повече.

Това не означава, че са „цъкащи бомби“, когато се поддържат и са изрядни. Той призна, че още съществува проблемът, че общините не могат да поддържат финансово и оперативно водоемите.

В момента 336 са прехвърлени от 2800, добави той.

До момента проверките в Северна България са класифицирали 734 язовира във висока степен на потенциална опасност, като това са големи водоеми.

675 са в ниска степен на потенциална опасност, а 244 със значителна степен на опасност, което значи, че се намалява административната тежест на собственика.

Вижте целия разговор във видеото!