„Проф. Александър Чирков беше човек с мисия в живота“, каза проф. Генчо Начев в предаването „Тази сутрин“.

В болница „Св. Екатерина“ прекръстиха аулата на името на известния медик.

„През 1984-1985 г., когато проф. Чирков дойде в България, в тази зала правеше т.нар. шпигели – събираше целият колектив на клиниката и разискваше, малко като пастор, теми от живота. Говореше какво е милосърдие, какво е любовта, себеотрицанието, за отношението към хора в нужда и беда. Немедицински неща, които бяха интересни неща“, спомня си Начев.

Казва, че ще си спомня за проф. Чирков като разностранна личност с мисия в живота.

„В процеса на осъществяване на тази мисия от него научавахме не само професионални уроци, а уроци от живота“, казва Начев.

Предстои да бъде създадена и фондация на името на проф. Чирков. Тя ще продължи работата му по това да изпраща медицинските ни кадри на специализации в чужбина.

„Най-добрият урок, който научих от него, беше да гледаш на пациента като на твой баща, брат или дете. Да ти е много близък, да се отнасяш с него така“, спомня си Начев.