„Очаква се решение на Върховния административен съд за ТЕЦ „Брикел“. Присъствах на проверката на тогавашния министър Сандов. Основният проблем беше изпускането на неорганизирани емисии. Казано простичко – пуши отвсякъде“.

Това коментира в „Тази сутрин“ служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова.

 „Трябва да се засили контролът. Към момента ТЕЦ „Брикел“ не работи. Предполагам, че планират ремонт“, добави тя.

 Приоритетите в Министерството

„Ще се направи одит за действията на предишното ръководство на Министерството на околната среда. Добрите практики ще бъдат запазени, а ако има неща, които считам, че трябва да се коригират – ще го направим“, посочи Карамфилова.

„За този кратък период съм наясно, че ще се фокусираме върху няколко неща. Едно от тях са наказателните процедури по отношение на неспазване на екологичното законодателство“, посочи тя.

Според нея фокусът ще е насочен основно към наказателната процедура за нарушение на закриването и рекултивацията на депа за неопасни отпадъци.

Наказателната процедура стартира през 2012 година. Предприети са действия, но ЕК обяви, че очаква в най-кратки срокове оставащите 12 депа да бъдат закрити.

Ако не бъдат закрити, се очаква еднократна санкция в размер на 8-цифрена сума в евро. При ново неизпълнение ще има санкция с всеки ден неизпълнение, подчерта министърът.

Седемте рилски езера

В момента се прави допълнителна оценка за Седемте рилски езера, уточни Карамфилова.

В натоварените дни там има над 3 хил. души. В момента позитивът е, че са укрепени пътеки със скални материали, които са естествени, като предстои да се поставят и табели.