След като 15-годишен беше хванат да шофира мощен автомобил в присъствието на родителите си, колата е спряна от движение, а на майката е съставен акт. Агенция „Закрила на детето“ се самосезира и проверява случая.

Автомобилът е спрян за рутинна проверка на кръстовището на бул. „Александър Танев“ и „Филип Аврамов“ в кв. „Младост“ в София. Тогава полицейският екип забелязва, че шофьорът всъщност е дете.

В колата са 17-годишният брат на шофьора, както и родителите. Съставен е акт за административно нарушение на майката, за това че е предоставила автомобила на 15-годишното си дете. Колата е със свалени регистрационни номера и е спряна от движение.

С такива случаи се занимава и Комисията за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни, която образува и разглежда възпитателни дела.

„Ние не сме наказателен орган, а възпитаваме и превъзпитаваме децата. Уведомяваме родителите, отдел „Закрила на детето“, провеждаме възпитателно дело с юрист и налагаме мерки, зависи от тежестта на проявата. Предупреждаваме децата или казваме на родителите да упражняват по-голям контрол“, каза Стела Цакина, секретар в Комисията за борба с противообществените прояви в район „Младост“.