Ден след националния празник, продължаваме да ви срещаме с интересните истории за българите, борили се за освобождението на България. Днес ви разказваме за Любен Каравелов и 190-годишнината от неговото рождение.

Един от най-важните документи за Освобождението е тайно разпространяващият се Български революционен централен комитет (БРЦК). Създаден е главно от Любен Карaвeлов и Васил Левски, а уставът се издава в печатница в Букурещ.

“Всъщност БРЦК е създаден така - основно от Каравелов и от Левски. Разбира се, участват и много други българи, които са в Букурещ. През 1872 година се провежда и първото учредено събрание, на което се приема и уставът на БРЦК. На заглавната страница пише, че уставът е издаден в Женева, през 1870 година, това не е така. За заблуда на турските власти е написана тази информация“, коментира Росен Петков - колекционер на книги.

Росен Петков

Уставът има две части, първата е предисловие, в което се формулират целите на революцията.

„По един много интелигентен начин се определя основната цел, която е създаването на една самостоятелна държава. Освобождаването в България там, където е населено с българи, като те изрично казват, че няма териториални претенции, че не се определят граници в момента, а че това ще бъде решено от народа и с взаимодействие с нашите приятелски настроени народи, които са ни съседи“, посочва Росен Петков.„Втората част са членовете на устава, които определят как се създават частни революционни комитети по страната, как си взаимодействат -  така се управляват, как се създава така наречената тайна полиция при временно правителство, която да контролира дейността“, казва още той.

Комитетът се дели на две част - задгранична, ръководена от Каравелов, и вътрешна организация в страната, зад която стои Васил Левски.

„В Букурещ има два кръга. Кръгът на чорбаджиите - добродетелната дружина, които искат да се освободи България с външна помощ и разчитат предимно на Русия, и разбира се - по-младите, които се обединяват около Каравелов, около Левски, които са уверени, че България, ще се освободи, когато сама вземе в свои ръце организацията на революцията“, коментира Росен Петков.

Най-върховият момент на организацията е, преди Левски да бъде заловен.

„Когато всъщност са създадени много частни революционни комитети, създадена e структура, знае се уважителното отношение на Левски към Раковски, приемствеността на идеитe. Tогава наистина се създава една вътрешна организация”, казва още колекционерът.

Залавянето на Левски нанася тежък удар върху организацията.

„След обесването на Васил Левски настъпва едно голямо разочарование. Всъщност една част даже от кореспонденцията попада в ръцете на съда и се използва срещу Левски“, посочва Росен Петков.

Каравелов и Левски постигат целта си да повдигнат българския дух.

"Любен Каравелов преминава към други занимания, спира издаването на "Независимост" и "Свобода". Започва да издава научно-популярни издания като например списание "Знание", в което той публикува свои открития за етнография, за фолклор и превключва към научно-популярно тематика. След това публикува много стихотворения разкази, част от тези стихотворения са превърнати в народни песни като например "Хубава си моя горо, миришеш на младост", обяснява Росен Петков.

Следата, която Любен Каравелов оставя в историята, е на писател, публицист и борец за свобода.