ЦЕРН се включва в борбата с COVID-19 с апaрати за обдишване на пациенти.

Изключителната ситуация с пандемията налага Европейската организация за ядрени изследвания в Женева да използва своите знания покрай физиката на елементарните частици по приложим начин.

"В ЦЕРН беше разработена апаратура за обдишване на пациенти, която е значително по-евтина от стандартното и може да работи на батерии. Идеята е с такава апаратура да бъдат снабдени африканските страни, където невинаги и навсякъде има електричество", обясни в "Тази сутрин" проф. Леандър Литов.

"Това е пример как неща, които ние сме разработили за други цели, може да намерят приложение в борбата с COVID-19", поясни той.

Апаратите за обдишване са изцяло разработка на ЦЕРН.

„Към момента и във Франция, и в Швейцария ситуацията никак не е проста. ЦЕРН бе затворен почти три месеца. Върнали сме на 60-70% от капацитета работата си, но е трудно да се каже как ще продължим. Закъснява с около шест месеца по програмата ни от преди да се появи COVID-19, но не сме я изменили по никакъв начин", разказа още проф. Литов.

В момента и български специалисти в ЦЕРН взимат участие в работата по големия адронен колайдер.

"Ускорителят не работи от близо две години. Идеята беше да започне да работи при по-високи интензивности тази пролет. В момента върви обновяване на детекторите. Два от резултатите са много интересни – продължаваме да изследваме хикс бозона и неговите свойства. Дотук те съвпадат със стандартния модел. Наблюдавахме и нов модел на разпад, който е един дълго чакан резултат", разказа проф. Леандър Литов.