Персоналът на болницата в Червен бряг излиза на протест в защита на своя уволнен директор. Лекари и медицински сестри настояват общинското ръководство да преосмисли решението си.

Камен Влахов показа протокол, в който е констатирано от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, че през 2018 г. дружеството е декапитализирано. Това означава технически фалит.

„Резултати от моето управление са 360 000 лв. печалба за миналата година. Няма болница, която да е дала такава печалба“, коментира той.

По думите му е постъпило предложение за отстраняването му, без да има мотиви за това. „Не ми беше дадена думата, за да мога да се защитя. Това беше един народен съд“, заяви Влахов.

Персоналът на болницата обясни, че през последните четири години са сменени трима директори. Те недоумяват защо точно сега, когато тя се е стабилизирала и работи добре, това отново се прави.

Според протестиращите решението е политическо. Обидени са, че никой не иска да ги изслуша. По думите им Камен Влахов е показал, че управлява добре болницата и е направил много за нея.