Днес ще се проведе среща на българи, които са засегнати от норвежката агенция за закрила на детето Барневерн.

Адриана Баева се връща в България, защото там е под постоянно наблюдения, заради сигнали подадени от бившия й партньор, според които детето живее в риск. Адриана живее пет години в Норвегия и няма брак с бащата.

Срещу учителя Димитър Желев е подаден сигнал от детската градина на детето му. Според съобщението то е разказвало, че майка му го бие, обижда и замерва с телефони. Но по думите на Желев то дори не е знаело норвежки. Последствията за тях са били една година проверки, разследване и преминаване на курс за обучение на добри родители.

„Барневерн правят класификации колко е добро едно семейство- например, ако къщата е твоя си добър родител. Ако си под наем – не си”, посочи той.

Желев преподава в училище по изкуства. Той обясни, че има задължение да следи как се развиват учениците и да подава сигнали, ако има съмнения за нередности.  

Бащата добави, че сам разследва защо агенцията извършва тази дейност без никой да я контролира. Установено е, че след настаняването на такива деца в приемни семейства, структурата повече не следи какво се случва с тях, а 15 000 деца в момента живеят извън семействата си.

От външното ни министерство съобщиха, че представители на български и норвежки институции са провели двустранни консултации. Срещата се фокусира върху теми, свързани с достъпа до информация по конкретни случаи, възможността за участие на представители на дипломатически и консулски мисии, акредитирани на територията на Кралство Норвегия, в срещи със службите за закрила на децата и присъствието на съдебни заседания, уведомяването на консулските служби за наложени мерки за защита на детето, начините за достъп и комуникация с деца, намиращи се в приемно семейство или институция, предприемането на мерки за запазване на родния език на детето, както и възможностите за достъп до деца от страна на близки роднини, с които детето поддържа и има силни връзки.