Какво е отражението на кризата с COVID-19 върху българския бизнес - отговорите дава национално-представително изследване на „Алфа рисърч“, проведено от 13 до 22 април сред 500 стопански субекта у нас. 

Преки или косвени загуби търпят 79% от фирмите – най-вече микро и малките, сочи проучването.

Останалите 21% твърдят, че кризата не им се е отразила особено, като при 3,5% от тях се наблюдава дори увеличено търсене на продукти или услуги.

От всички мерки на държавата за облекчаване на бизнеса, най-голямо одобрение печелят санитарните действия на работното място за предпазване от коронавируса. Близо 82% от анкетираните смятат, че направеното е смислено и ефективно. 

Най-голямо обаче е неодобрението сред бизнеса за мярката „60/40“. Малко над 40 на сто от фирмите у нас не я харесват и смятат, че тя е неефективна.

Но почти 2/3 дават положителна оценка за цялостните мерки  на правителството във връзка с епидемията от коронавируса. Негативните оценки са двойно по-малко.

Вижте коментара на тези данни на зам.-председателя на БТПП Красимир Дачев и на председателя на БСК Радосвет Радев