Само 3 от 21, или 14,3% от марки дезинфектанти на нашия пазар отговарят на изискванията на Световната здравна организация (СЗО). Това показва проучване на организацията „Активни потребители“.

Изследваните препарати са купени от аптеки, магазини и бензиностанции, каза в предаването „Тази сутрин“ д-р Сергей Иванов от „Активни потребители“.

Основното изискване на СЗО е концентрацията на алкохол в препаратите:

  • 80% (обем/обем) еквивалентно на 70% (тегло/тегло) етилов алкохол или 75% (обем/обем) изопропанол;
  • 1,45% (обем/обем) глицерол;
  • 0,125% (обем/обем) водороден пероксид;
  • дестилирана вода до 100% обем.

Информацията от етикетите

В изследването са включени 21 търговски марки. Описания на продуктите, както и резултатите от анализите са представени в таблицата. В поднесеното на етикетите са установени редица пропуски. При един продукт, с наименованието Dettol, не е изписан производителят. При същия са „пропуснали“ и активното вещество. При други 6 препарата отсъства информация за концентрацията на активното вещество. Празнини има и при описанието на помощните съединения. В 6 продукта те отсъстват. При 2 търговски марки не са поставени задължителните надписи и пиктограми за опасност (риск от запалимост). Ако обобщим, само при 8 от 21 продукта етикетите поднасят достатъчно информация на потребителите.

От етикетите се вижда, че в препаратите са вложени много помощни вещества. Това са най-вече различни растителни масла и екстракти, както и парфюми и ароматизанти. Те не оказват влияние върху способността за дезинфекция, а целят по-скоро подобряване търговски вид на продуктите – например външен вид, аромат, консистенция и т.н.

Интересна информация се получава от анализа на цените. Ако се преизчисли цената за 1 литър се виждат огромни разлики при различните продукти. Тя варира от 15 до 259 лева за литър! Няма ясна корелация между цена и качество, ако то е измерено в концентрация на алкохола. Някои от евтините продукти съответстват на критериите за дезинфектанти за ръце. При скъпи марки се установява недостатъчна концентрация на алкохол, но пък се набляга на присъствието на безмислени добавки от масла и парфюми.

Лабораторните анализи

При всичките 21 търговски марки посредством хроматография е определена концентрацията на алкохолите. Идентификацията на активните бази показва, че с две изключения, в препаратите за дезинфекция на ръце се влага етилов алкохол. При марката Denk mit е добавена втора активна база пропанол, а в Biotrade maxi protect присъства бензалкониев хлорид. Съобразно изискванията на СЗО и ЕС етиловия алкохол е правилен избор за дезинфекция на ръцете.

Основен критерий за качеството на търговските продукти е концентрацията на активната база, т.е. спирта. Съгласно изискванията на СЗО и ЕС в препаратите за дезинфекция на ръце трябва да има 70 тегловни или 80 обемни процента етилов или пропилов/изопропилов алкохол. Това не е изпълнено при мнозинството от продуктите на нашия пазар. Само при 3 от 21 препарата се установява концентрация на алкохола от 70% (маса/маса). Това са марките Clean hands gel, Бочко и Biotrade maxi protect. При 16 препарата измереното количество на алкохола е в диапазона от 50 до 69,9%. Това означава, че способността им да убиват микроорганизмите е по-малка в сравнение с оригиналната рецепта на СЗО. При 2 препарата, Denk mit и Steriman Gel, стойностите измерени за етанол са под 50%. В таблицата те са маркирани с жълт и червен цвят. Концентрацията на алкохола в тях не е достатъчна за дезинфекция и те не би трябвало да се използват за тази цел.

Ето и данните за изследваните марки: