Девет наблюдателни кули известяват за възникването на пожари на територията на Югозападното държавно предприятие.

Те са разположени на най-рисковите места в горите. За ранното откриване на възникнал пожар се следи в специален контролен център.

Средно годишно горските пожари на Югозападното държавно предприятие засягат над 8800 декара гора.

Снимка: bTV

"В момента обстановката е спокойна, няма възникнал пожар. Кулите бяха изградени преди пет години с европейски средства. Ситуирани са по поречията на Струма и Места, така че да могат полезни за откриване на горски пожари", каза инж. Василий Маринковски от ЮЗДП.

Всички кули имат термокамери с обхват от 5 километра, а тези, които предават видео, са с обхват от 10 километра.

При задействане на някоя от камерите пожарът се локализира, уведомява се горският директор на съответното горско стопанство и се предприемат съответните действия.