Има ли водата вкус и мирис и знаете ли, че има дегустатори на вода? Те са специално обучени и ежедневно, освен с уреди в лаборатория, водата, която пием, се оценява от тези хора.

Водата е в основата на нашия живот без която не може да живеем и това е добре известно. Различните води освен всичко останало имат вкус и мирис с едно изключение.

Снимка: Ладислав Цветков

„До някъде е вярно, но само тази вода, която идва от ледниците. Тя няма мирис и вкус и заради това тя не е много подходяща за пиене и тя не утолява жаждата, защото водата, която пием извън Антарктика, пада на земята като твърди или меки частици тя се обогатява с минерали“, каза доц. Любомир Кендеров Биологически факултет на СУ.

„Всъщност причинителите на вкус и мирис на водата са различни органични съединения и бактерии, които постъпват във водата. Именно затова тези индикаторни параметри ни дават сигнал, дали водата има някакво замърсяване“, каза Весела Стефанова старши мениджър на лаборатория „Софийска вода“.

„За да се определи вкус и мирис на водата сензорно са необходими трима сензорни оценители. Те трябва да са специално обучени. Всеки ден на всички проби, които постъпват се прави дегустация на водата“, обясни Весела Стефанова, който е старши мениджър на лаборатория „Софийска вода“.

Снимка: Ладислав Цветков

Веселина Цветкова е лабораторен специалист, преминала обучение по дегустация на вода в Турция.

Значи тук сега ще тестваме мирис? Точно обратното, ще тестваме вкус. Нека да разберем как ние разбираме мириса като вкус?

Ние разглеждаме два вида мирис. Едното е ортоназалното. Пред нас има нещо, което ни мирише.

На какво ви мирише? На канела разбира се.

А ретроназалното е това, което ще направим сега. Когато погълнем храната и се връща в носоглътката и така усещаме канелата всъщност.

Какъв вкус има канелата според вас?

Леко горчив.

Снимка: Ладислав Цветков

Експеримент показва как нещата се случват при преглъщане със запушен нос. Тогава почти не се усеща канелата. 

„В крайна сметка потребителя определя вкуса на водата и казва, обичам да пия чешмяна вода или не обичам. Важно е човек да приеме, че водата е нещо ценно, което не е неизчерпаем ресурс. Само човек, който не се е срещал с този проблем не може да оцени, че тази вода не е безкрайно природно богатство за което са ни учили“, казва Маргита Алексова, която е мениджър качество на водата в „Софийска вода“

Снимка: Ладислав Цветков

Тя казва, че за да пием наистина чиста вода, трябва да се замислим за начина си на потребление. Какво потребяваме като продукти, като консумация като цяло, защото във всеки един процес имаме използване на вода

Ценете и пестете водата. Без вода, няма живот.