Начало на Новоселското въстание е дадено на 1 май. Сраженията в котловините и горите в местността продължават над 10 дни.

На това място се развиват най-големите и най-масовите въстанически действия и сражения в цяла Северна България.

Турската власт обаче реагира бързо и веднага предприема действия срещу надигналите се българи.
Това налага в боевете да се включат буквално всички жители и всеки да помага по какъвто начин може. Така се появяват и някои от местните герои на въстанието.

Гледайте тази вечер в bTV Репортерите филма на Асен Манасиев „Деветдневната република“!