Преподаватели във високорискова група и в условията на COVID 19 – какъв е изборът им на обучение, как те самите се пазят от заразата и как ги пази училището, в което работят? Наш екип потърси отговорите на тези въпроси в едно от училищата в Монтана. Вчера стана ясно, че в града, в друго училище, има заразена ученичка.

В 140-годишната си история монтанското Първо основно училище помни всякакви уроци, най-новият от тях е "COVID".

 

"Почти всички първи часове започват с малка беседа как да се пазим един друг”, казва Албена Иванова, дир. на Първо ОУ – Монтана.

Снимка: bTV

Двата корпуса с два отделни входа разделят учениците от началните и горните класове на два потока, а учебният ден започва по различно време.

От общо 47 педагози, седем са 60-годишнии и възрастта им ги поставя в рисковата група на коронавируса. Нели Николова е една от тях.

Снимка: bTV

"Да, наистина моментът е сериозен, трябва да се отчита, но не трябва и да изпадаме в прекалена паника", споделя Нели Николова, начален учител.

Тя няма хронични заболявания, затова и тревогите й от усложнения при заразяване са умерени.

"И не се тревожа до такава степен, че да изпадам в истерия и да не идвам на работа", споделя Нели Николова.

Доброто й здраве и желанието й да преподава са причините да пропусне възможността си за ранно пенсиониране. Тя закръгля 40 години педагогически стаж, тази година е поела първокласници и категорично не смята онлайн обучението като вариант за тях.

"Да не говорим, че те от миналата година не са и посещавали детска градина. Сега е моментът, в който се създават много навици и е много хубаво децата да бъдат в класната стая“, обясни Нели Николова, начален учител.

Снимка: bTV

От шанса за ранно пенсиониране обаче ще се възползва колегата й по физическо възпитание и спорт, чиито тревоги по отношение на здравето му са по-големи.

"Първо годините – аз съм 60-годишен, второ съм хипертоник от 15 години (…). Взимам всякакви мерки да пазя себе си: с маска, с хигиена, с миене, с всичко, което трябва“, споделя Руслан Асеновски, преподавател.

Снимка: bTV

"Имаме осигурени дезинфектанти, имаме осигурени топла вода, сапуни непрекъснато, говорим и с децата как да се предпазват…", каза Албена Иванова, дир. на Първо ОУ – Монтана.

Учителите в това училище, както и родителите на децата, държат на присъствено обучение. Единственият начин то да се случи - поне през по-голямата част от учебната година, е да пазят здравето си взаимно. И те го правят.