Частични местни избори в страната. В две общини и 12 кметства гласуват.

В кърджалийското село Охлювец има само един кандидат за кмет, т.е. по закон в момента, в който дори един човек е пуснал бюлетината си за него, то той вече може да се счита за избран.

Този кандидат обаче е минал на вътрешни избори, на които е имало трима кандидати, той е спечелил 80 гласа и така всъщност се е кандидатирал на челно място.

Гласуването протича при голям интерес.