Какви думи на този ден преди 135 години са изричали  князе и революционери. Изложба в Национална библиотека  "Св. Св. Кирил и Методий" показва редки и непознати документи и фотографии около това важно за историята ни събитие.

„Стремеж към национално обединение и освобождение движи българите след 1878 година, затова първата крачка е съединението  на Княжество България с Източна Румелия“, казва Д-р Руслан Иванов, главен архивист в Националната библиотека.

Какво има в програмата на Българския таен централен революционен комитет:

Българският таен централен революционен комитет има цел окончателното освобождение на българский народ чрез революция морална и с оръжие.

Какво е казал от княз Александър I Батенберг до българския народ за Съединението? Какви са думите му при обявяване на Сръбско-българската война – тези дни отговорите излизат от архивите.

„Любопитното е едно писмо от Захари Стоянов до Димитър Петков, в което казва, че това е преврат, който се провежда, без да се пролее нито една капка кръв и без да се каже нито една лоша дума между победители и победени. Виждаме фотографии на първия управител на Източна Европа Алеко Богориди, на Недляка Шилева, която шие революционното знаме, което е използвано при обявяването на съединението“, обясни Д-р Руслан Иванов, главен архивист в Националната библиотека.

Изложбата ще бъде в централното фоайе до 23 септември. Изложбата се показва веднъж на няколко години.