Над 3000 души от Северна Македония са регистрирани в благоевградското село Рилци. Над 20 000 има в цялата Благоевградска община, а над 60 000 жители на Северна Македония са регистрирани в цялата област.

Общият брой на хората в 103 избирателна секция в Рилци е около 4500 души. Местните жители са около 300 – 400, другите са хора от Северна Македония.

Прокуратурата започна проверка и заличаване от избирателните списъци на хора от Северна Македония, които имат адрес тук.