През лятото на 1885 година започва любовният роман на Съединението, когато Продан Тишков – Чардафон Велики, среща Недялка Шилева – племенницата на един от водачите на съзаклятниците в село Голямо Конаре. 18-годишната девойка е ученичка в прочутата пловдивска гимназия и е една от най-образованите жени в региона  по онова време.  

"Тяхната история започва през лятото на 1885 г. По времето на Съединението те са годеници. След което встъпват в брак", казва Стефан Шивачев, директор на Регионален исторически музей-Пловдив. 

Недялка Шилева остава в историята като девойката в четническа униформа, която наравно с мъжете съпровожда арестувания генерал-губернатор. 

След Съединението  двамата млади се оказват във водовъртежа на внезапно споходила ги слава като символи на успялата българска революция. Наричат ги голямоконарските Бенковски и Райна Княгиня. Според някои историци това е донякъде незаслужено, въпреки безспорното им участие в голямоконарската чета. 

Красивата любов на Съединението завършва трагично – макар църковният им брак да не е официално разтрогнат, Продан и Недялка се разделят. Чардафон Велики оставя две невръстни деца, които Недялка отглежда и възпитава напълно сама. 

Чардафон умира млад, неразбран и самотен. 

Недялка Шилева доживява до 1959 г И е една от най-уважаваните учителки в София. 

Недялка надживява съпруга си с близо 6 десетилетия. Не се събира с друг мъж. Умира на преклонна възраст, след като вече е загубила децата си и няма наследници. Последната й воля е къщата й в София да бъде дарена за нуждите на бедните и даровити студенти от Голямо Конаре.