От 13 август хората в София, които пътуват с градски транспорт могат да забележат, че в част от линиите вече има въведени „спирки по желание“ от Столична община.

Спирка „по желание“ е част от мерките, които ще въведем, заедно с пускането на още няколко нови линии септември. Спирката „по желание“ за слизащия пътник от транспортното средство представлява необходимостта той да индикира на водача, чрез бутон в превозните средства, че желае да слезе на следваща спирка. Самото натискане е добре да се случва след непосредствен тръгване от предходната спирка, за да може водачът да е уведомен“, обясни директор на дирекция „Транспорт“ към Столична община Иван Николов.

Качващите се пътници е необходимо да бъдат в обхвата на спирката.

„Нормалната европейска практика е, че въпреки че той е в обхвата на спирката, трябва да индикира с вдигането на ръка или по друг начин, че иска да се качи в това превозно средство. Но към момента е необходимо единствено да бъде в обхвата на спирката“, каза още Николов.

Засега спирки "по желание" ще има по девет автобусни линии, но общината планира да ги въведе в цялата система на градския транспорт. Те ще бъдат обозначени със стикери, а в превозните средства, на видно място, ще бъде показано как се уведомява шофьорът при желание за слизане.