Почти 360 рисунки на кораби върху стените на четири църкви в Несебър са заснети за повече от 4 години. Освен кораби, на рисунките има имена на гръцки език и животински мотиви.

„Това е модерна фотографска компютърна технология, която вече 10 години прилагаме в България на ограничен брой археологически обекти. Основното за нея е използването на светлината за да може да се види композицията в детайл“, обяснява Найден Прахов морски археолог, който живее в Канада и е създал тази технология за документирането на епиграфски паметници.

„Професор Александър Гъбов първи приложи тази технология при документирането на епиграфски паметници в България“, уточнява Найден Прахов.

В четири от църквите в Несебър се откриват тези рисунки, като на места те буквално покриват цели стени.

Морският археолог Здравка Георгиева обяснява, че рисунките датират от 14 век, други от 19 век, но има и кораби, които са от 18 век.

„Това са рисунки, чрез които човекът, който ги е правил, е искал да измоли благополучие за моряците, за капитана“, смята археологът.