Докога ще работят топлоелектрическите централи в комплекс „Марица Изток“ и мините, които осигуряват въглищата за тях? Този въпрос е на дневен ред пред хилядите работещи в региона на Стара Загора. Една бъдеща трансформация на икономиката там би се отразила най-вече в двете градчета, които са най-близо до комплекса – Раднево и Гълъбово.

Снимка: bTV

Семейство Мишеви от Раднево се издържа от заплатата на Христо, който е един от близо 7-те хиляди работници на „Мини Марица изток“. Работните заплати в комплекса са сравнително високи, а социалните придобивки – щедри. Националната статистика сочи, че област Стара Загора се нарежда на пето място по средна работна заплата в България – 1520 лева. Откъде другаде могат да идват средствата на семейството.

„Ще търсим някакъв алтернативен вариант, даже не знам точно какво ще е по принцип, нямам никаква идея“, каза Христо Мишев.

Те са редовни посетители на близкия магазин за хранителни стоки. Бизнесът в момента върви.

„Основно доходите на хората, които работят в региона, идват от мините и това е голяма част от населението“ обясни Диляна Димитрова
юрист-консулт на магазин за хранителни стоки.

Снимка: bTV

15 000 души работят в комплекс „Марица изток“, в който се включват и четирите топлоелектрически централи. За сравнение цялото население на двете общини, в които е разположен, е 18 000. Катерина е пенсионерка, грижи се за внучката си и е притеснена главно за младите.

„Все някакъв изход ще търсим, но дано да не се случва. Дано не се случва да се затворят централите, казват и други жители на Раднево и Гълъбово“, споделя Катерина Стоянова.

„Ние не сме против това да се изграждат нови фотоволтоични централи, ние сме за това да работи комплекса „Марица изток“, защото той е доказал във времето и сега още повече, че той е необходим“, смята Михаил Михайлов, областен координатор на КТ „Подкрепа“.

Снимка: bTV

Десетки хиляди са и непряко заетите в производството на електроенергия. Хората не са много наясно какво ги очаква и кога.

„Поколението до 30 до 40 години има алтернатива за работа и все още е търсено, но хората, които са вече от 50 и над 50-годишна възраст, мисля, че много трудно ще се котират“, казва Михайлов.

Работата на въглищните централи трябва да бъде трансформирана заради европейските цели за намаляване на вредните емисии. Според последните решения пълна декарбонизация в електроенергийните системи на страните членки трябва да бъде постигната до 2050 г.