Планът за възстановяване и устойчивост, ако се движим според разчетените реформи, ще внесе свеж ресурс в икономиката. Бюджетът тази година също е с инвестиционна насоченост, доста кризи се натрупаха, може би съвсем скоро и ние ще излезем с мерки, които също ще бъдат икономически. Това каза в предаването „Лице в лице“ Радослав Рибарски, председател на енергийната комисия.

По думите му в плана категорично е разписано, че няма да се закриват въглищните централи Марица 1, 2 и 3 до 2038 г..

„Договорите на така наречените Американски централи ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ няма да бъдат продължавани след изтичането им. Те са частни инвестиции, които предстои да преценят дали ще продължат“, каза Радослав Рибарски. 

„Нямаме ангажимент да закриваме, освен целта, която трябва да постигнем от 40% намаляване на въглеродните емисии до 2026 г., но това не се отнася само за Марица Изток 1 2 и 3. Това се отнася също за ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, Марица 3, ТЕЦ Русе Изток“, заяви Радослав Рибарски.

Той допълни, че предвид плановете за декарбонизация трябва да се излезе с ясна методология как точно ще бъдат постигнати тези 40% и най вероятно най-неекологично съобразните ще бъдат най-засегнати от намаляването на тяхната дейност и постигане на тези 40%.

Председателят на енергийната комисия заяви, че в Плана за възстановяване и устойчивост има доста мерки за енергийна ефективност за многофамилни жилища, както и за голям, малък среден бизнес.

„Енергийна ефективност за еднофамилни и многофамилни жилища, 100% покриване на разходите за енергийна ефективност за сдруженията, които участват до март. Ние му казваме саниране, но енергийно ефективните мерки са не са само стиропорът, който се лепи по фасадите. Има и други мерки, както енергийна ефективност за осветление, отопление и охлаждане на многофамилни жилища.

Сега има и мерки, насочени към многофамилни и еднофамилни жилища за инсталиране на ВЕИ инсталации, могат да са снабдени и с батерии“, отбеляза Рибарски.

По думите му широко се застъпва идеята за навлизане на батериите, както в бита, така и в бизнеса, но не за всяка къща.

„Има си определен ресурс, който ще стигне просто да се приложи, да се види реалният ефект, около 250 милиона мисля, че са по мярката, която е за инсталиране на ВЕИ инсталации на жилища. Кандидатства се, определената сума за такъв проект е лв.15 000 лв. Ако е повече, се покрива до 15 000 лв.

В процеса също ще се въведе дефиницията за енергийна бедност и енергийно бедните семейства ще могат да получат 100% от тази инвестиция, било то отопление, топла вода, две инсталации, или дори производството 10 киловата. За рамките на тези 15 000 лв. са 250 милиона, това ще е размерът на програмата и жилища, които в началото ще бъдат финансирани“, заяви Радослав Рибарски.

Според него за тези, които вече са санирани, се предполага, че са енергийно ефективни.

„Сдружения, които не са минали през предходни периоди по такава програма, сега се очаква, че тези сдружения имат вече регистрация и ще могат да участват за новия период до март 2023 г., ще се покрият 100% от тези разходи. След този период се предполага 80% на този разход, като другите 20 могат да бъдат покрити чрез така наречените ЕСКО договори", каза Радослав Рибарски.

Той допълни, че при изслушванията на министъра са разгледани варианти на алтернативни начини за снабдяване с газ.

"Предстои завършване на връзката Комотини - Стара Загора, която са положени тръбите. Тръбопроводът е готов и са извършени хидро тестовете на трасето, остава съвсем малко и газоизмервателните станции да бъдат завършени, така че ние гледаме като реален заместител на този тръбопровод, но към момента нямаме прекъсване на доставки“, каза Рибарски.

По думите му, въпреки че Русия е поискала плащане в рубли, „Булгаргаз“ смята, че не може да се измени едностранно договорът и плащането ще бъде извършено по договор, в долари.