Всички които са минали през подобни програми като „Джуниър Ачийвмънт”, са много успешни в работата. Често обсъждаме, че има голяма пропаст между бизнеса и образованието, но това, което трябва да направим е да намерим къде е точно пресечната точка, отбеляза в предаването „Лице в лице” Милена Стойчева – главен изпълнителен директор на организацията.

Правим „Мениджър за един ден” за 17 поредна година, над 20 000 работни часове са отработени от младите мениджъри, т.е. имало е взаимодействие през тези години, имало е ангажимент, през последните години той се увеличава, отбеляза още Милена Стойчева.

 „Със сигурност ние младите се опитваме да намерим себе си. Много е ценно да участваме в най-различни извънкласни дейности и различни формати като „Мениджър за един ден”. Именно чрез опита разбираме кои са нашите силни и кои са ни слабите страни и най-вече какво ни харесва”, заяви Йоана Захариева, ученичка в Немската гимназия в София.