За четвърта поредна година ще се проведе „Базарът на професиите”. На 23 и 24 ноември в зала „Джон Атанасов“ на „София техпарк“ училища, родители и деца могат да научат повече за това какви специалисти ще търси бизнеса. Подробности за събитието разкри председателят на БАИТ Огнян Траянов в предаването „Лице в лице“.

„Целта е да спомогнем, да дадем един модел, добра практика към един проблем на нашето общество, така бих го нарекъл, не само предизвикателство. От една страна, ние имаме много висок процент на младежка безработица, т.нар. „needs младежи“, които нито са в образованието, нито са работещи, нито се обучават за практически умение, 22% срещу под 15% средно за Европа.”, коментира Траянов.

Той посочи, че 53% от завършващите висше образование, не работят по специалността

„Всяко едно обучение обогатява човека, но ние не можем да смятаме, че безплатното образование не е платено от нашите данъци. А и това е загуба на 4 или 5 години от техния най-съзидателен път, в който могат да бъдат подготвени за една успешна реализация“, каза Траянов.

„Базарът е един проект от програмата „Гордея се с труда на моите родители“, която представлява Ден на отворените врати за децата на служителите отново един модел. Могат да се присъединяват фирми, които не са членове на Българската мрежа на глобалния договор, който е организатор на базара и на програмата. В тези посещения освен че виждат конкретния производствен процес, отговорността, която техният родител носи, те разбират каква е ролята на фирмата, че всички се събираме, за да можем да комбинираме своите различни професии, своите различни умения и капацитет и да произвеждаме повече и по-значими резултати, отколкото ако се опитваме това да го правим самички“, допълни председателят на БАИТ.