Въпреки, че вече не живее в родния си град София, а в Монреал той пази спомена за столицата жив и й посвещава вече втора книга. Крикор Асланян е завършил френска филология и външна търговия, но е писател по душа.

Роден през 1936 година в София. Станал свидетел на много метаморфози в града. Видял е как изчезват цели улици, квартали и как хората се променят.

За родния си град пише с много любов, а в новата си книга „София моят роден град” разказва за някогашна София, такъв какъвто го помни.

Крикор Асланян е израснал на улица „Братя Миладинови”. Сега е булевард, а някога е била скромна уличка на дребни занаятчии и часовникари.

Спомня си, че младите хора тогава се забавлявали в хубави ресторанти, с голям оркестър, където танцували до сутринта, а яденето било второстепенно занимание.

Вижте повече във видеото: