В Якоруда Гергьовден се отбелязва различно.

Спазва се традицията „вадене на белези” – цветя, потопени в шишета с вода, поставени в големи делви.

Всеки, дошъл на празника, отнася такова шише у дома.

С цветната вода се освещава дома за здраве.