Тази събота, на фокус в bTV Репортерите е темата за зачестилите посегателства върху едни от най-красивите български природни забележителности. Леда Цветкова и Анна-Мария Конова вървят по следите на серия от палежи на защитени местности.

Една трета от територията на единственото карстово блато в България - Драгоманското, което е част от „Натура 2000“, бе изпепелена напълно. Блатото е обитавано от 226 вида птици, 126 от които гнездят в границите му. Унищожени са ендемични растения, които се намират само в тази територия, а гнездящите в района птици вече нямат дом.  Еколози определят щетите от пожара като много сериозни. 

Ден след огнената стихия, пожар изпепели и част от Дуранкулашкото езеро – отново защитена зона. То е сред най-значимите и най-добре запазените крайбрежни влажни зони в България, с международно значение за опазването на повече от 260 вида редки и застрашени от изчезване растения и животни. Езерото е и единственото доказано досега находище у нас за съхраняване на див шаран.

По закон, територии като национални и природни паркове, резервати и защитени територии трябва да се охраняват от Министерството на околната среда и водите. Оказва се, обаче, че в голяма част от тях охрана няма.

И според властите, и според местните става дума за умишлен палеж и в двата случая, често обаче подобни разследвания завършват с неизвестен извършител.

Кой и как се грижи за природните блага в страната и защо наказани за посегателство върху природата често няма?  Отговорите – в bTV Репортерите, тази събота, веднага след централната емисия на bTV Новините.