Трябва ли да има видеонаблюдение във всички стаи в детските градини?