Трябва ли армията да участва в антитерористични операции?