Може ли да се пресече приемът по втория начин в детските градини?