Какво мислите за идеята да има и цветни, и черно-бели учебници?