Какви трябва да са мерките срещу фалита на детската кардиология?