Какви мерки трябва да се вземат срещу преливащите реки и язовири?