Достатъчни ли са мерките за сигурност в училищата?