Животът е низ от непредвидими възможности, някои от положителни, а други отрицателни. За да си осигурите спокойствие, което да ви помогне да защитите себе си, близките си и вашите притежания, е важно да помислите върху един от най-добрите източници и средства на сигурност, а именно застраховането.

Ползите от застраховките са множество. Екипът от професионалисти на Ай енд Джи Брокерс споделя какви са те, от кои застраховки имате потребности, как можете да се възползвате от застраховането, както и какви са покритията на отделните застрахователни продукти.

Защо е важно да сключите доброволни застраховки, освен задължителните?

В днешно време можете да застраховате както себе си и здравето си, така и вашия дом или автомобил. Всички тези удобства предоставят възможност за предпазване от настъпване на рискове и непредвидени ситуации. Върху повечето от тях, като природните бедствия и злодеянията на други лица върху вас и собствеността ви, вие нямате контрол и не можете да влияете. Застраховките ще ви помогнат да получите финансова обезпеченост или натура (при доверен сервиз) при настъпването им във връзка с наличните щети.

Съществуват както задължителни, така и доброволни застраховки. Като най-често сключваното задължително в Ай ен Джи застраховане се откроява Гражданската отговорност на автомобилисти. Различното при нея е че тук застраховката покрива щетите, които вие можете да нанесете върху други лица по време на пътно-транспортни произшествия, докато застраховка Каско например покрива щетите, независимо дали вие сте виновен или не.

Разглеждайки различните рискове, които се покриват, можете да забележите колко голям е техния обхват и колко правдоподобен и смислен разход е заплащането на определената премия за застраховка.

Друго предимство от наличието на доброволно застраховане, е че вноските, определени в застрахователния договор, са с ниско финансово изражение спрямо поеманите рискове и застрахователни суми. Ако нямате застраховка и настъпят тези непредвидени ситуации, разходите, които ще имате по покриването и отстраняването им, ще бъдат много високи, някои от които непосилни за покриване. Особено ако пътувате в чужбина и ви се наложи медицинска помощ, престой в болница, спасителна акция. Тези услуги, независимо дали на територията на Европейския съюз или не, ще ви бъдат таксувани, а тяхното парично изражение ще е много високо.

Как можете да сключите застраховка?

В днешно време предприемането на застраховане е лесно и достъпно, защото може да бъде извършено по няколко начина:

  • в офис на застрахователното дружество – това е стандартният начин, по който можете да извършите застраховането. Посещавайки офиса на компанията, която сте избрали, вие ще получите съдействие на място от консултант по застраховането, който ще ви даде необходимата информация, както и при решение от ваша страна ще подготви документите за сключването на договора;
  • онлайн – дигитализацията предоставя необятни възможности. В днешно време можете да се застраховате бързо и лесно, без необходимост от напускане на дома ви, изцяло онлайн. Полицата по застраховката ви се доставя чрез куриерска фирма в най-кратки срокове;
  • чрез услугите на застрахователен брокер – той може да работи както в офис, така и на ваша територия, а също и on-line. Разполага с гъвкав график, действа като посредник между вас и застрахователя и защитава Вашите интереси. Брокерът ще ви подготви оферта с условия на няколко застрахователи спрямо вашите потребности и изисквания и ще ви съпътства през целия процес на действие на застрахователния договор - ще ви подсеща за вноски или подновяване на застрахователния договор. При настъпване застрахователно събитие, покрито по сключената от Вас застраховка, ще ви окаже пълно съдействие за окомплектоване и заявяване на претенцията.

Кой може да се възползва от тези услуги?

От задължителни и доброволни застраховки могат да се възползват всички граждани на Република България, както и пребиваващите за временно или постоянно време чужденци. Могат да се застраховат както физически, така и юридически лица. Отделните застрахователи предоставят преференциални условия за фирмено застраховане, от които можете да се възползвате за допълнителни дивиденти.

От какви видове застраховки можете да се възползвате?

Има разнообразие от застрахователни продукти, класифицирани като задължителни и доброволни, както за физически, така и за юридически лица. Те касаят личното здраве, неприкосновеност на движимо и недвижимо имущество, отговорност към трети лица. Най-популярните застраховки, от които можете да се възползвате, са:

  • гражданска отговорност (ГО) на автомобилистите – собствениците и ползвателите на автомобили следва задължително да имат актуална ГО. Наличието на полица, доказваща изрядността, е важен документ, който трябва да се съхранява и при проверка от органите на реда да се представи. Валидността е едногодишна, като можете да разсрочите плащанията на 2, 3 или 4 вноски, както ви е удобно, или да заплатите еднократно;
  • автокаско – покрива щетите, които могат да възникнат върху вашия автомобил. Прирони бедствия, ПТП, независимо по чия вина, кражба, грабеж, злоумишлени действия като вандализъм. При настъпване на застрахователното събитие ще ви бъдат изплатени средства от компанията, с която сте сключили договора. След изплащането, общата сума по договора може да се намали с размера на обезщетението, но вие можете да се възползвате от дозастраховане;
  • застраховане на имуществото – има покритие срещу природни бедствия, къси съединения, токови удари, наводнения, кражби. Можете да се възползвате не само като собственици на жилището, но и като негови наематели;
  • здравно застраховане – покритието включва медицинска помощ, вследствие на травматични увреждания, инциденти, акутни заболявания, които са възникнали по време на действието на договора. Към здравното подсигуряване се включват и разходите за диагностика и изследвания;
  • помощ при пътуване в чужбина – ако ви се налага да пътувате в чужбина, е подходящо да се застраховате чрез “Помощ при пътуване в чужбина”. От него се възползват туристи, студенти, ученици, спортисти, работници. Застраховката има покритие, което ви позволява да изпитвате сигурност при непредвидени ситуации, изискващи медицинска, правна помощ, необходимост от репатриране при инцидент, загуба на багаж и др. За често пътуващи има и специален пакет т.нар. “Мултитрип”, а ако предприетото от Вас пътуване е за скъпа или екзотична дестинация може да се включи и застраховка “Отмяна на пътуване”.