В проучване, проведено от Delloitte, и цитирано в информация за медиите от Световната федерация на рекламодателите през януари 2017г., се изчисляват ползите от рекламна дейност. Изводите са, че в ЕС през 2014 г. всяко евро, похарчено за реклама, се възвръща като 7 евро в икономиката на Общността. През 2014 г. общо 92 милиарда евро са похарчени за реклама. Изчисленията показват, че те допринасят за 643 милиарда евро БВП, което представлява 4,6% от общия БВП на ЕС.

Според проучването, рекламата стимулира растежа на икономиката, като повишава  нейната конкурентноспособност. Тя предоставя информация на потребителите за предлаганите продукти и услуги, и им помага да направят своя избор. Това мотивира бизнесите да предлагат иновативни продукти, които ги правят по-конкурентни на националните и световния пазари.

Според проучването, рекламната дейност осигурява 5,8 милиона работни места, което е 2,6% от цялата заетост в ЕС. В тях влизат професионалистите, директно ангажирани в рекламната индустрия (16% от 5,8 милиона). Към тях се прибавят и работните места, поддържани от реклама в медиите и онлайн бизнесите (журналисти, създатели на съдържание), които са 10% от 5,8 милиона. Останалите 74% са работни места в икономиката, създадени в резултат на рекламна дейност. Тук попадат хора, заети в търговията или на позиции в бизнес организациите, свързани с реклама, както и заетите поради нараснало потребление.

Основни цели на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) са да развива високи етични и професионални стандарти в рекламно-комуникационния сектор, и да представя най-добрите постижения, хората и екипите, които ги създават (http://www.baa.bg/bg). Съзнавайки значението на рекламата за икономиката и обществото, БАР вече 6 години дава наградите си в конкурсите BAAwards – за да помогне за израстването на маркетинговите специалисти, на работещите в комуникационни агенции и на студентите по маркетинг (https://baawards.com/).

Уникална за конкурсите BAAwards е обратната връзка от член на журито, която всеки участващ отбор може да получи за изпратената от него кампания. Особеност на BAAwards е и ноу-хау фазата, в която се представят победилите кампании и основните изводи от тях. Чрез BAAwards ноу-хау всеки професионалист в рекламно-комуникационния сектор може да научи кои са работещите стратегии, пречупени през преценката на тези, които отговарят за развитието на бизнеса.

Участието в конкурсите BAAwards постоянно расте, което обогатява тяхното съдържание и бизнес представителство. От 29 подадени кампании през първата - 2014 година, за 2018 те са 44. Отворени за заявки сега са бизнес-конкурсите за рекламодатели (https://baawards.com/biznes-konkursi/za-reklamodateli/ ) и за комуникационни агенции (https://baawards.com/biznes-konkursi/za-komunikatsionni-agentsii/ ). Срокът за приемането им е 8 септември.

Основните дати в бизнес-конкурсите BAAwards’2019 са:

  • Кандидатстват кампании, осъществени в периода 1.1.2018-30.6.2019
  • Заявките за участие се приемат до 8.9.2019
  • Оценяването ще се извърши от 9.9.2019 до 29.9.2019
  • Победителите ще бъдат обявени на гала-събитие между 22 и 24.10.2019 (точната дата ще бъде обявена по-късно).

Като участва в BAAwards’2019, маркетинговият сектор у нас помaга за собственото си развитие – в полза на бизнеса и цялото общество.