Лизингът за покупка на земя е сред най-популярните финансови продукти за фермерите в момента. Така те изплащат покупката на желаните ниви, но в определен период по удобен начин, който не нарушава финансовото им планиране. Лизингът позволява на арендаторите да купят земята, която обработват на цена в сегашния момент, без да плащат за нея цялата сума като същевременно намаляват бъдещите си разходи за рента. Освен това сумарно за периода на лизинга лихвите възлизат на по-ниска сума от тази, която стопаните биха платили като рента, ако не купят земята, която обработват. След изплащане на лизинговия договор земята остава тяхна собственост. Интересът към лизинга като финансови продукт за земеделци ще продължи да се засилва, категорични са експертите.

Практиката в сектора е клиентът да осигури 20% от желаното финансиране. От българската компания за кредитиране на фермери „Агрион Финанс” са готови да финансират сделките на 100% от оценката на заложения актив. Това на практика означава, че ако оценката на земята съвпада с договорената сума за покупко-продажбата, земеделецът няма да използва собствени средства като самоучастие, а директно започва да си плаща лизинговите вноски.

„Спокойствието, че обработваемият парцел ще стане собственост на фермера позволява дългосрочно планиране и по-голяма смелост по отношение на инвестициите като системи за напояване и оптимизация на добивите”, коментираха от „Агрион Финанс”. Фермерите получават индивидуални погасителни планове като вноските могат да се разсрочат за 10 годишен период. Те могат да договорят плащането да стане в удобен момент от годината, например, когато продукцията е реализирана. „Всички наши продукти нямат скрити такси и комисиони и цената на лизинга може лесно да бъде изчислена. Съобразили сме финансовите си условия изцяло с особеностите на земеделския бизнес на база на дългогодишния си опит при създаването и успешното управление на водещата компания за покупко-продажби на поземлени активи „Агрион”. Правим много по-бърза и пазарна оценка на земята, както и обработка на документите. На практика при нас процедурата отнема само няколко дни”, казват от „Агрион Финанс”. Услугата им е насочена предимно към малки и средни фермери. За тях наличието на собствена земя е голяма крачка, която изисква много средства.

С лизинг за покупка на земеделска земя се занимават и други две дружества, а банките финансират предимно покупките на земеделска техника. „Агрион Финанс” е небанково дружеството, регистрирано от БНБ в регистъра на финансовите институции през месец март тази година. Компанията е част от „Агрион” като освен лизинг предлага и кредити за фермери – инвестиционен креди и кредит за оборотни разходи. Всички са срещу обезпечение земеделска земя и се отпускат по улеснена процедура.