ПОК „Доверие” е единствената пенсионноосигурителна компания в България, която за трета поредна година увеличава всички пожизнени и разсрочени пенсионни плащания на своите клиенти и то с процент по-висок от годишната инфлация*.

Размерът на актуализацията за периода от 1 април 2023 г. до 31 март 2024 г. за Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“ (ФИПП) е 7,76%, а за Фонда за разсрочени плащания „Доверие“ е 11,67%.

Увеличението влиза в сила от 1 април, а изплащането, както и досега, ще се извършва между 10-о и 15-о число на месеца.

Така общото увеличение на отпуснатите първи пожизнени пенсии от ФИПП „Доверие“ от месец октомври 2021 до момента достига до 28,63%. 

ПОК „Доверие“ е предпочитан избор за 1 250 000 клиенти и управлява нетни активи за над 5,6 млрд. лв.**. Компанията е част от „Виена Иншурънс Груп“, водещ застраховател в Централна и Източна Европа, с повече от 32 млн. клиенти.

*Инфлацията измерена през ХИПЦ, последно публикувана от НСИ, към края февруари 2024 г.

** По данни на КФН към 31.12.2023 г.