Научен екип от професори, доценти и доктори по икономика и финанси на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) излезе с план от мерки, с които държавата да се справи с все по-реалната икономическа криза, която предстои заради пандемията от COVID-19.

В него екипът на VUZF Lab предлага някои действия, които могат да бъдат приложени от държавата и финансовите институции, за да се запази жизнеспособността на българската икономика, без това да повлияе негативно върху държавния бюджет. В рамките на 40 страници експертите очертават едни от най-важните стъпки, които да бъдат предприети. Подкрепа за осигуряване на стабилност на финансовата система и въвеждане на подходящи механизми за финансово подпомагане на засегнатите сектори, разсрочване на задължения към държавата за подпомагане на засегнатите бизнес дейности, както и насърчаване на производството на жизнено важни сектори, са част от препоръките.

От VUZF Lab предлагат още механизми, чрез които да се насърчи заетостта в условията на криза, както и стимулиране на капиталовите пазари и използване на механизмите на застрахователните дружества. „Именно стимулите за осигуряване на действащ капиталов пазар е решение за бързото възстановяване на бизнеса от загубите, които настоящата криза ще донесе“, пишат в препоръките си от VUZF Lab.

Те предлагат да се създаде Фонд за стабилност на капиталовите пазари с начален капитал от 50 млн. лв., чиято цел да бъде да подпомага публични дружества, които емитират акции и облигации. Друга мярка за подкрепа на капиталовите пазари в плана е да се работи върху предлагане на данъчни стимули за играчите на пазара.

От VUZF Lab препоръчват още държавата да изиска от определени надзорни органи (БНБ, КФН, НАП, НОИ и др.) списък с конкретни предложения за намаляване на административната тежест върху предприята за срок от шест месеца, както и да се направи всичко възможно по отношение облекчаване на изискванията и удължаване на сроковете по процедури за кандидатстване по европейски проекти и програми.

„Целта е осигуряване на реални и широки възможности за максимално ефективното кандидатстване и съответно – достъп до безвъзмездна финансова помощ на потенциалните бенефициенти от различните отрасли на икономиката, като освен за частния сектор, това се отнася и за публичния“, посочва още научно-преподавателският експертен колектив на Лабораторията на ВУЗФ.

Целия план с мерки е качен на уебсайта на VUZF Lab – www.vuzflab.eu. Той е изпратен до Министерски съвет и всички ключови държаввни институции, работодателски организации, асоциации и синдикати. Изготвянето му е част от мисията на Лабораторията за научно-приложни изследвания на ВУЗФ да бъде в полза на българската икономика чрез научен потенциал и разработването на иновативни и ефективни решения. В тежък момент като настоящия, когато целият свят е изправен пред безпрецедентна здравна пандемия и глобална икономическа рецесия, екипът на VUZF Lab се стреми да даде безвъзмездно своя принос, за да помогне утрешният ден да бъде по-благоприятен за гражданите на България.

От VUZF Lab провеждат и специални корпоративни обучения за фирми в различни области, сред които финанси, застраховане, пенсионно осигуряване, бизнес мениджмънт, управление на човешките ресурси, недвижими имоти, фондова борса и капиталови пазари, управление на еврофондовете, счетоводство и одит, данъчно право, трудово право, GDPR, управление на риска, организационно поведение и бизнес психология, бизнес комуникации и др.