Ако общинският съвет е органът на властта в общината, защото има ключови правомощия и гласува за приемането на решения, то кметът е органът, който осъществява прилагането на тези решения и следи за изпълнението им.

Местната власт в България е конструирана така, че кметът не може да управлява без общинският съвет да е приел решения по въпросите, свързани с развитието на общината. Дейността на общинския съвет обаче се подпомага от местната администрация, която е назначавана и ръководена от кмета. Тази зависимост между тях им налага да си сътрудничат, за да могат да изпълняват функциите си. Кметът е избран от населението, за да изпълнява предизборната си програма, а съветът определя дали това ще се случи със своята подкрепа за предложенията му.

Основните правомощия на кмета са определени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Други закони също му предоставят компетентност в области, като управление на здравеопазването, на пътната мрежа и общинска инфраструктура и т.н. Повече за правомощията на кмета можете да прочетете на платформата azglasuvam.net.

Кметът би могъл да е полезен на гражданите за разрешаването на редица проблеми от местен характер. Процесът условно преминава през 3 стъпки – установяване на проблема, действия от страна на гражданите и действия от страна на кмета.

А ето и един пример:

Виктор живее в курорт Х, но работи в град Y в същата община. Тъй като няма обществен транспорт, с който да стигне до град Y, той трябва да пътува ежедневно с личен превоз. Неговият случай обаче не е единствен, тъй като голяма част от хората от курорта работят в града. Като група от граждани, които са засегнати от този проблем, те могат да проведат среща с кмета на общината, на която да му представят проблема си и да потърсят подкрепа за решаването му. Той може да им съдейства като състави работна комисия за изготвяне на предложение за подобряване на транспортната мрежа, което да бъде внесено за разглеждане в общинския съвет.  За да бъде решен проблемът на Виктор и другите засегнати, предложението трябва да премине през още стъпки, зависещи от различни нормативни актове.

Всеки глас има значение за избора на кмет. На местните избори през 2015 г. най-голямата община в страната – Столична, избра своя кмет на първи тур с 238 500 гласа. В най-малката община – Чавдар, кметът е избран с 510 гласа - също на първи тур.

Тук можете да видите данните за вашата община:

Следете страницата на инициативата „Промяната започва с действие“ за други интересни и полезни факти, свързани с гласуването. Дайте своя глас, защото, за да променим средата, трябва да започнем с действие.