Историята на Иван Веселинов и неговото стопанство е като съвременна приказка, в която хобито му, започнало с няколко коренчета декоративни тикви, се превръща в печелившо производство. В момента стопанството му се простира на 90 дка площ, от които 10 с тикви, а продукцията достига няколко тона годишно и фирмата му „Нелас Екоплод“, макар и малка, е сред най-големите производители на декоративни тикви в България. Дългогодишното му партньорство с Kaufland е ключово за разрастването на стопанството му. „Kaufland е единствената верига, с която работим. Благодарение на партньорството ни и гарантирания пазар в цялата страна, увеличихме продукцията си многократно през годините. Изключително съм доволен от съвместната ни работа и ако мога да обобщя отношенията ни с една дума, то това е коректност,“ – споделя Иван.

Стремежът към предлагане на безкомпромисно качество е в основата на дългогодишното партньорство между Kaufland България и „Нелас Екоплод“. Иван Веселинов лично контролира качеството на продукцията и с внимание и грижа създава нови видове декоративни тикви. Ето какво споделя той за тази най-творческа част от работата си: „Взимам сортове предимно от Германия и Холандия, които кръстосваме на местна почва. Някои от сортовете ги избирам заради цвета, други – заради формата, като финалния избор винаги в зависимост от това, което искам да постигна. Това определено е най-сладката част от моята работа, в която влагам сърцето си.“

Дългогодишната съвместна работа на „Нелас Екоплод“ и Kaufland България е отличен пример какъв е ефектът от водещия стремеж на веригата към устойчиво развитие на базата на устойчиви дългогодишни партньорства. Стопанството за декоративни тикви в с. Драгор е само едно от многобройните родни стопанства, с които Kaufland България си партнира, за да предлага на клиентите си пресни и качествени плодове и зеленчуци. Миналата година веригата е продала 35 милиона килограма местна продукция. През 2020 г. в хипермаркети Kaufland вече има специално обособени пространства за отгледаното от родните зеленчукопроизводители и веригата е по пътя към целта си да увеличи с 30% българските ферми, с които сключва договори за изкупуване на плодове и зеленчуци.