Социално отговорната инициатива „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ беше отличена с награда в категория „Ангажираност към заинтересованите страни“ на конкурса „ESG Awards“ на PwC. Наградите се присъждат на компании, организации и личности със съществен принос за устойчивото развитие в България.

„За нас тази награда е признание за всички социални проекти на „Фантастико груп“ през последните 32 години. Това са проекти, реализирани много преди да се заговори за устойчивост и ESG. Те са от времето, когато говорехме преди всичко за съпричастност. През 2023г. всички наши инициативи, насочени към местните общности, бяха обединени в програмата „Фантастико до теб“. За последните пет години социалните инвестиции на „Фантастико груп“  и клиентите на компанията са за над 3,7 млн. лева. Тази подкрепа е достигнала до над 20 хил. души.“, каза Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на „Фантастико груп“ при получаването на отличието.

„Фантастико груп“ е една от 17-те компании и организации, които получиха призове при оспорвана надпревара сред близо 100 кандидатури.

„Бизнесът у нас работи в посока изграждане на корпоративна политика, следваща принципите на устойчивост, многообразие, равнопоставеност и приобщаване“, коментира Албена Маркова, съдружник „Консултантски услуги“, Югоизточна Европа в PwC.

Програмата „Фантастико до теб“ е социално отговорна инициатива на „Фантастико груп“, която подпомага проекти в шест ключови области: образование и култура; здравеопазване; подкрепа на уязвими групи; социално предприемачество; спорт; околна среда. Фондът към програмата всяка година подкрепя различни каузи, като през 2023 г. бяха финансирани 19 проекта в областите образование, култура и околна среда. Програмата има амбицията да допринася за постигане на устойчива промяна в обществения живот чрез проекти и инициативи, реализирани както по идея на „Фантастико груп“, така и по идея на неправителствени организации и физически лица.

Второто издание „ESG Awards“ привлече интереса на близо 250 гости, сред които бизнес лидери, ESG експерти, представители на различни организации.