Г-н Теодор Осиковски чрез инвестиционната си структура „Евро Техноконсулт” прибавя към своето портфолио ново енергийно дружество. Създадено като „КОМОС” през 1990 г., дълги години то развива услуги в областта на енергетиката, като основната му дейност е съсредоточена в и около АЕЦ Козлодуй. В началото на 2019 г. собствеността на компанията е променена на 100 %. Процесът на трансформация приключва през месец септември на настоящата година със смяна на името от „КОМОС“ на „КМС“.

„КМС“ EООД има две представителства, базирани съответно в Козлодуй и в София, с което гарантира качественото и бързо обслужване на своите клиенти и партньори. Обновеното дружество ще продължи да се развива като електромеханична компания в сферата на енергетиката и ще бъде ръководено от инж. Иван Личев в качеството му на Управител на компанията.