За дейността на новооткрития Център за лечение на рака на гърдата към Анадолу Медицински Център ни информира директорът проф. д-р Метин Чакмакчъ.

Какви услуги предоставя Центърът, който ръководите?
Центърът предоставя комплексна диагностика и лечение – от рутинен скрининг до пластична хирургия – пълен пакет услуги, отговарящ на всички нужди на пациентите с диагноза рак на гърдата. Мултидисциплинарният подход, неделима част в работата на многопрофилната болница, се прилага и тук.

Всеки отделен случай ще се изследва и оценява от съвет, състоящ се от специалисти в отделенията обща хирургия, медицинска онкология, радиационна онкология, ядрена медицина, радиология, пластична хирургия и психиатрия. Всяка седмица екипът ще се събира, за да обсъди и назначи най-подходящия план за лечение на конкретния пациент.

Мамографията достатъчна ли е за поставяне на диагноза?
Да, мамографията е най-точният скрининг тест за диагностициране на злокачествени образувания в млечните жлези, дори когато няма никакви симптоми за наличието им.

Целта на този тест е да се следи...

...състоянието на млечните жлези и евентуално да се установи наличието на промени и аномалии, които своевременно да бъдат овладени. В нашия център, освен мамография, в случаите когато е необходимо, извършваме и ултрасонография, биопсия и ядрено-магнитен резонанс.

Хирургичната интервенция ли е първата стъпка?
След установяване на вида и стадия на рака, обикновено първата стъпка е хирургично отстраняване на тумора. Методът трябва да е съобразен с етапа на заболяването, т.е. с размера и разпространението на тумора и на база на предпочитанията на пациента по отношение на процесите на лечение.

Целта не е да се премахне цялата гърда, а да се отстрани само тумора според съответните правила. Понякога обаче това не е възможно. Затова апелът ми към дамите е да се самонаблюдават и в момента, в който усетят някаква маса - главно в гърдата, но понякога и в областта на подмишницата, незабавно да се консултират с лекар.

Ако ракът бъде открит навреме, какво е лечението?
Благодарение на модерните технологии, които позволяват извършване на ранна диагностика, ако ракът на гърдата бъде открит в ранен етап, резултатите от лечението могат да бъдат положителни и заболяването - овладяно. При лечение в ранен стадий ние прилагаме техниката биопсия на сентинелен лимфен възел, която допринася за запазването на жизнения стандарт на пациента.

С помощта на малка игла през гърдите на пациента се инжектира вещество и чрез устройство, наречено гама камера, проследяваме пътя на веществото до лимфните възли. Там, където се отчете високо ниво радиоактивно вещество, това означава наличие на сентинелен лимфен възел. Непосредствено преди операцията, вътре в гърдата, инжектираме оцветяващо вещество, което да потвърди местоположението на възела.

Чрез малък разрез се отстранява само определеният възел, вместо обичайните 15-20 лимфни възела в акселарната зона. Тази процедура не може да се прилага, обаче, при пациенти, при които по време на прегледа са установени лимфни възли с осезаеми размери и е необходимо те да бъдат отстранени.

За повече информация посетете anadolumedicalcenter.bg